37. RMČ

37. RMČ

Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 16. 1. 2024 9:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Kontrola plnění úkolů
Číslo usnesení
RMČ/37/0541/24
Stav
Předkladatel
Kartousová Dana
Poř. číslo
2.
Jednání
Zmocnění pro soudní jednání
Číslo usnesení
RMČ/37/0542/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
3.
Jednání
Informace o probíhajícím soudním jednání a uzavření smlouvy o poskytování právních služeb
Číslo usnesení
RMČ/37/0543/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
4.
Jednání
Protokol o kontrole - Masarykova ZŠ
Číslo usnesení
RMČ/37/0544/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
5.
Jednání
Přezkum hospodaření MČ Praha 21 za rok 2024
Číslo usnesení
RMČ/37/0545/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
6.
Jednání
Plán kontrol pro rok 2024
Číslo usnesení
RMČ/37/0546/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
7.
Jednání
Schválení odměn členům výborů a komisí za rok 2023
Číslo usnesení
RMČ/37/0547/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
8.
Jednání
Příkazní smlouva - daňový poradce - zpracování daňového přiznání MČ Praha 21 na daň z příjmu právnických osob za rok 2023.
Číslo usnesení
RMČ/37/0548/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
9.
Jednání
Rozpočtová opatření č. 78 až č. 81: změny rozpočtu v roce 2023.
Číslo usnesení
RMČ/37/0549/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
10.
Jednání
Pronájem pozemku parc. č. 4084/13, jehož součástí je stavba č. p. 2304, ulice Toušická, Praha 9, k. ú. Újezd nad Lesy, a dále i část pozemku parc. č. 4084/1, k. ú. Újezd nad Lesy, o celkové výměře 19 m2 - SatPro, s.r.o. - dodatek
Číslo usnesení
RMČ/37/0550/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
11.
Jednání
Výzva k podání informace ohledně souhlasu se zastavením exekucí
Číslo usnesení
RMČ/37/0551/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
13.
Jednání
Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha 21 a CETIN a.s., ul. Velimská, parc. č. 2912 k. ú. Újezd nad Lesy
Číslo usnesení
RMČ/37/0552/24
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
14.
Jednání
Prodej pozemku parc.č. 4306/26 ulice Žlebská o výměře 324m2
Číslo usnesení
RMČ/37/0553/24
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
15.
Jednání
Cena vstupného na promítání filmů pro děti v divadelním sále na I. stupni MZŠ Polesná
Číslo usnesení
RMČ/37/0554/24
Stav
Předkladatel
Motejlová Alena, Ing.
Poř. číslo
16.
Jednání
Žádost pojišťovny 211 o umístění prezentačního stánku na akci Den Zdravé Země dne 22.4.2024
Číslo usnesení
RMČ/37/0555/24
Stav
Předkladatel
Motejlová Alena, Ing.
Poř. číslo
17.
Jednání
Žádost o poskytnutí finančního daru na poskytování komplexních služeb organizace Cesta domů, z.ú
Číslo usnesení
RMČ/37/0556/24
Stav
Předkladatel
Motejlová Alena, Ing.
Poř. číslo
18.
Jednání
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitých věcí na detašované pracoviště MŠ Sedmikráska v objektu Hulická 1535, Újezd nad Lesy
Číslo usnesení
RMČ/37/0557/24
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
19.
Jednání
Návrh mimořádné odměny pro Mgr. Libora Skalu
Číslo usnesení
RMČ/37/0558/24
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
20.
Jednání
Zápis z jednání Komise vzdělávání a výchovy - 13.12.2023
Číslo usnesení
RMČ/37/0559/24
Stav
Předkladatel
Gryčová Helena, DiS.
Poř. číslo
21.
Jednání
Odvolání člena Komise vzdělávání a výchovy
Číslo usnesení
RMČ/37/0560/24
Stav
Předkladatel
Gryčová Helena, DiS.
Poř. číslo
22.
Jednání
Zápis z 10. jednání Komise územního rozvoje dne 13.12.2023
Číslo usnesení
RMČ/37/0561/24
Stav
Předkladatel
Pillerová Markéta, Ing.
Poř. číslo
23.
Jednání
Nákup nízkoemisního automobilu MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy - dotační řízení
Číslo usnesení
RMČ/37/0562/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
37. RMČ
Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 16. 1. 2024 9:00

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...