15. Cena vstupného na promítání filmů pro děti v divadelním sále na I. stupni MZŠ Polesná

15. Cena vstupného na promítání filmů pro děti v divadelním sále na I. stupni MZŠ Polesná

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0554/24
Předkladatel: Motejlová Alena, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/37/0554/24

37. Rada městské části
ze dne 16.01.2024

Cena vstupného na promítání filmů pro děti v divadelním sále na I. stupni MZŠ Polesná

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/37/0554/24

1. bere na vědomí

návrh na výši vstupného od 1.1.2024 na promítání dětských filmů na Kč 80,-/osoba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

2. schvaluje

výši vstupného na promítání dětských filmů od 1.1.2024 na Kč 80,-/osoba

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

15. Cena vstupného na promítání filmů pro děti v divadelním sále na I. stupni MZŠ Polesná
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0554/24
Předkladatel: Motejlová Alena, Ing.

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...