8. Příkazní smlouva - daňový poradce - zpracování daňového přiznání MČ Praha 21 na daň z příjmu právnických osob za rok 2023.

8. Příkazní smlouva - daňový poradce - zpracování daňového přiznání MČ Praha 21 na daň z příjmu právnických osob za rok 2023.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0548/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/37/0548/24

37. Rada městské části
ze dne 16.01.2024

Příkazní smlouva - daňový poradce - zpracování daňového přiznání MČ Praha 21 na daň z příjmu právnických osob za rok 2023.

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/37/0548/24

1. bere na vědomí

návrh Příkazní smlouvy č. 1/24 s daňovým poradcem Ing. Ladislavem Vrbským na zpracování daňového přiznání za daň z příjmu právnických osob MČ Praha 21 za rok 2023.

0

2. schvaluje

Příkazní smlouvu č. 1/2024 s daňovým poradcem Ing. Ladislavem Vrbským na zpracování DPPO za MČ Praha 21 za rok 2023.

 

0

3. pověřuje

starostu MČ Praha 21 Ing. Michala Hazdru podpisem Příkazní smlouvy č. 1/24 s Ing. Ladislavem Vrbským na zpracování DPPO za rok 2023 a podpisem Plné moci k zastupování MČ Praha 21 Ing. Ladislavem Vrbským při zpracování podkladů pro přiznání k dani z příjmu právnických osob za zdaňovací období 2023.

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 31.01.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

8. Příkazní smlouva - daňový poradce - zpracování daňového přiznání MČ Praha 21 na daň z příjmu právnických osob za rok 2023.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0548/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...