7. Schválení odměn členům výborů a komisí za rok 2023

7. Schválení odměn členům výborů a komisí za rok 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0547/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/37/0547/24

37. Rada městské části
ze dne 16.01.2024

Schválení odměn členům výborů a komisí za rok 2023

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/37/0547/24

1. bere na vědomí

návrh na schválení nákupu 206 ks poukázek v hodnotě 250 kč pro členy komisí/výborů, kteří nejsou členy ZMČ Praha 21 u společnosti Lidl Česká republika s.r.o., IČO:26178541 v souladu s Pravidly pro odměňování členů výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 21

0

2. schvaluje

nákup 206 ks poukázek v hodnotě 250 kč pro členy komisí/výborů, kteří nejsou členy ZMČ Praha 21 u společnosti Lidl Česká republika s.r.o., IČO:26178541 v souladu s Pravidly pro odměňování členů výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva městské části Praha 21

0

3. ukládá

vedoucí odboru Kancelář tajemníka zajistit nákup 206 ks poukázek

Zodpovídá: Ing. Alena Majerová, vedoucí odboru kanceláře tajemníka

Termín plnění: 31.01.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

7. Schválení odměn členům výborů a komisí za rok 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0547/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...