1. Kontrola plnění úkolů

1. Kontrola plnění úkolů

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0541/24
Předkladatel: Kartousová Dana
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/37/0541/24

37. Rada městské části
ze dne 16.01.2024

Kontrola plnění úkolů

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/37/0541/24

1. bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady 

0

2. schvaluje

prodloužení termínu u úkolů:

Uk/00278/2023/RMČ - Nebytové prostory v domě č. p. 2300, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Staroújezdská, Praha 9 - DDM - podepsat smlouvu do 31.1.2024.

Uk/00270/2023/RMČ - Návrh kapel a schválení smlouvy hlavního interpreta na Čarodějnice 2024 v termínu 30.04.2024 - vystavení objednávky do 26.1.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

1. Kontrola plnění úkolů
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0541/24
Předkladatel: Kartousová Dana

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...