6. Plán kontrol pro rok 2024

6. Plán kontrol pro rok 2024

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0546/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/37/0546/24

37. Rada městské části
ze dne 16.01.2024

Plán kontrol pro rok 2024

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/37/0546/24

schvaluje

Plán veřejnosprávních a vnitřních kontrol pro rok 2024 dle přílohy č.1 tohoto usnesení

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

6. Plán kontrol pro rok 2024
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0546/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...