23. Nákup nízkoemisního automobilu MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy - dotační řízení

23. Nákup nízkoemisního automobilu MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy - dotační řízení

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0562/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/37/0562/24

37. Rada městské části
ze dne 16.01.2024

Nákup nízkoemisního automobilu MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy - dotační řízení

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/37/0562/24

1. bere na vědomí

informace o dotačním řízení v rámci projektu Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby Městská část Praha 21 - Újezd nad Lesy, registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_019/0007652

0

2. schvaluje

udělení plné moci JUDr. Michaele Baranové, zaměstnankyni MČ Praha 21, ke všem úkonům, které souvisejí s projektem registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_019/0007652, a to dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

0

3. pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem plné moci dle bodu 2 tohoto usnesení

0


Usnesení - Schváleno (4/0/0/0)

23. Nákup nízkoemisního automobilu MČ Praha 21 - Újezd nad Lesy - dotační řízení
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0562/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...