21. Odvolání člena Komise vzdělávání a výchovy

21. Odvolání člena Komise vzdělávání a výchovy

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0560/24
Předkladatel: Gryčová Helena, DiS.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/37/0560/24

37. Rada městské části
ze dne 16.01.2024

Odvolání člena Komise vzdělávání a výchovy

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/37/0560/24

1. bere na vědomí

návrh na odvolání člena Komise vzdělávání a výchovy, Ing. Miroslava Střihavky

0

2. odvolává

Ing. Miroslava Střihavku z funkce člena Komise vzdělávání a výchovy 

0


Usnesení - Schváleno (4/0/1/0)

21. Odvolání člena Komise vzdělávání a výchovy
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0560/24
Předkladatel: Gryčová Helena, DiS.

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...