19. Návrh mimořádné odměny pro Mgr. Libora Skalu

19. Návrh mimořádné odměny pro Mgr. Libora Skalu

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0558/24
Předkladatel: Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/37/0558/24

37. Rada městské části
ze dne 16.01.2024

Návrh mimořádné odměny pro Mgr. Libora Skalu

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/37/0558/24

1. bere na vědomí

návrh odměny pro Mgr. Libora Skalu, ředitele MZŠ Polesná

0

2. schvaluje

výši odměny pro Mgr. Libora Skalu, ředitele MZŠ Polesná

0

3. ukládá

vedoucí odboru školství a kultury informovat ředitele Mgr. Libora Skalu o výši přiznané mimořádné odměny

Zodpovídá: DiS. Helena Gryčová, vedoucí odboru školství a kultury

Termín plnění: 24.01.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

19. Návrh mimořádné odměny pro Mgr. Libora Skalu
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0558/24
Předkladatel: Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...