2. Zmocnění pro soudní jednání

2. Zmocnění pro soudní jednání

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0542/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/37/0542/24

37. Rada městské části
ze dne 16.01.2024

Zmocnění pro soudní jednání

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/37/0542/24

1. bere na vědomí

informaci o zastupování MČ Praha 21 v rámci soudního řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 7 C 113/2021

0

2. schvaluje

udělení plné moci dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

0

3. pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem plné moci dle bodu 2 tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 17.01.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

2. Zmocnění pro soudní jednání
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0542/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...