18. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitých věcí na detašované pracoviště MŠ Sedmikráska v objektu Hulická 1535, Újezd nad Lesy

18. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitých věcí na detašované pracoviště MŠ Sedmikráska v objektu Hulická 1535, Újezd nad Lesy

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0557/24
Předkladatel: Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/37/0557/24

37. Rada městské části
ze dne 16.01.2024

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitých věcí na detašované pracoviště MŠ Sedmikráska v objektu Hulická 1535, Újezd nad Lesy

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/37/0557/24

1. bere na vědomí

Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitých věcí na detašované pracoviště MŠ Sedmikráska v objektu Hulická 1535, Praha 9 - Újezd nad Lesy

0

2. souhlasí

s návrhem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitých věcí na detašované pracoviště MŠ Sedmikráska v objektu Hulická 1535, Praha 9 - Újezd nad Lesy

0

3. ukládá

starostovi MČ Praha 21 podepsat Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitých věcí na detašované pracoviště MŠ Sedmikráska v objektu Hulická 1535, Praha 9 - Újezd nad Lesy

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 26.01.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

18. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitých věcí na detašované pracoviště MŠ Sedmikráska v objektu Hulická 1535, Újezd nad Lesy
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0557/24
Předkladatel: Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...