10. Pronájem pozemku parc. č. 4084/13, jehož součástí je stavba č. p. 2304, ulice Toušická, Praha 9, k. ú. Újezd nad Lesy, a dále i část pozemku parc. č. 4084/1, k. ú. Újezd nad Lesy, o celkové výměře 19 m2 - SatPro, s.r.o. - dodatek

10. Pronájem pozemku parc. č. 4084/13, jehož součástí je stavba č. p. 2304, ulice Toušická, Praha 9, k. ú. Újezd nad Lesy, a dále i část pozemku parc. č. 4084/1, k. ú. Újezd nad Lesy, o celkové výměře 19 m2 - SatPro, s.r.o. - dodatek

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0550/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/37/0550/24

37. Rada městské části
ze dne 16.01.2024

Pronájem pozemku parc. č. 4084/13, jehož součástí je stavba č. p. 2304, ulice Toušická, Praha 9, k. ú. Újezd nad Lesy, a dále i část pozemku parc. č. 4084/1, k. ú. Újezd nad Lesy, o celkové výměře 19 m2 - SatPro, s.r.o. - dodatek

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/37/0550/24

1. bere na vědomí

žádost nájemce nebytových prostor v domě č. p. 2304, ulice Toušická, Praha 9 a části pozemku parc. č. 4084/1, k. ú. Újezd nad Lesy, o výměře 19 m2, o dočasnou úpravu minimální provozní doby veřejných WC.

0

2. schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě na pronájem pozemku parc. č. 4084/13, k. ú. Újezd nad Lesy, jehož součástí je stavba č. p. 2304, ulice Toušická, Praha 9 a části pozemku parc. č. 4084/1, k. ú. Újezd nad Lesy, o celkové výměře 19 m2, nájemce společnost SatPro, s.r.o., dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

0

3. ukládá

starostovi MČ Praha 21 podepsat dodatek č. 1 se společností SatPro, s.r.o. v souladu s bodem 2) tohoto usnesení.

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 31.01.2024

0


Usnesení - Schváleno (4/0/1/0)

10. Pronájem pozemku parc. č. 4084/13, jehož součástí je stavba č. p. 2304, ulice Toušická, Praha 9, k. ú. Újezd nad Lesy, a dále i část pozemku parc. č. 4084/1, k. ú. Újezd nad Lesy, o celkové výměře 19 m2 - SatPro, s.r.o. - dodatek
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0550/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...