13. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha 21 a CETIN a.s., ul. Velimská, parc. č. 2912 k. ú. Újezd nad Lesy

13. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha 21 a CETIN a.s., ul. Velimská, parc. č. 2912 k. ú. Újezd nad Lesy

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0552/24
Předkladatel: Samec Milan
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/37/0552/24

37. Rada městské části
ze dne 16.01.2024

Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha 21 a CETIN a.s., ul. Velimská, parc. č. 2912 k. ú. Újezd nad Lesy

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/37/0552/24

1. bere na vědomí

návrh smlouvy o zřízení věcného břemene zatěžující část pozemku parc. č. 2912 v k.ú. Újezd nad Lesy v rámci akce "Změna umístění rozvaděče CMOU3843" mezi MČ Praha 21 a CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063 ve znění dle přílohy č. 01 tohoto usnesení

0

2. schvaluje

návrh smlouvy o zřízení věcného břemene zatěžující část pozemku parc. č. 2912 v k.ú. Újezd nad Lesy v rámci akce "Změna umístění rozvaděče CMOU3843" mezi MČ Praha 21 a CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063 ve znění dle přílohy č. 01 tohoto usnesení

0

3. pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene zatěžující část pozemku parc. č. 2912 v k.ú. Újezd nad Lesy v rámci akce "Změna umístění rozvaděče CMOU3843" mezi MČ Praha 21 a CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063 ve znění dle přílohy č. 01 tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 16.02.2024

0


Usnesení - Schváleno (4/0/1/0)

13. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ Praha 21 a CETIN a.s., ul. Velimská, parc. č. 2912 k. ú. Újezd nad Lesy
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0552/24
Předkladatel: Samec Milan

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...