17. Žádost o poskytnutí finančního daru na poskytování komplexních služeb organizace Cesta domů, z.ú

17. Žádost o poskytnutí finančního daru na poskytování komplexních služeb organizace Cesta domů, z.ú

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0556/24
Předkladatel: Motejlová Alena, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/37/0556/24

37. Rada městské části
ze dne 16.01.2024

Žádost o poskytnutí finančního daru na poskytování komplexních služeb organizace Cesta domů, z.ú

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/37/0556/24

1. bere na vědomí

žádost o poskytnutí finanční podpory na poskytování komplexních služeb organizace Cesta domů, z.ú.

0

2. souhlasí

s poskytnutím finančního daru ve výši 20. 000 Kč

0

3. ukládá

připravit rozpočtové opatření v souladu s výše uvedeným materiálem

Zodpovídá: Ing. Jana Piknová, vedoucí finančního odboru

Termín plnění: 16.02.2024

0

4. schvaluje

návrh darovací smlouvy

0

5. pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem smlouvy

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 31.01.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

17. Žádost o poskytnutí finančního daru na poskytování komplexních služeb organizace Cesta domů, z.ú
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0556/24
Předkladatel: Motejlová Alena, Ing.

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...