3. Informace o probíhajícím soudním jednání a uzavření smlouvy o poskytování právních služeb

3. Informace o probíhajícím soudním jednání a uzavření smlouvy o poskytování právních služeb

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0543/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/37/0543/24

37. Rada městské části
ze dne 16.01.2024

Informace o probíhajícím soudním jednání a uzavření smlouvy o poskytování právních služeb

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/37/0543/24

1. bere na vědomí

informace o průběhu soudního řízení vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 19 C 173/2023

0

2. schvaluje

odvolání plné moci udělené              advokátovi, dne 4.7.2023

0

3. pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem odvolání plné moci dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 19.01.2024

0

4. schvaluje

uzavření smlouvy o poskytování právních služeb dle přílohy č. 2 a 3 tohoto usnesení a udělení plné moci dle přílohy č. 4 tohoto usnesení

0

5. pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem smlouvy o poskytování právních služeb a plné moci dle bodu 4 tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 19.01.2024

0


Usnesení - Schváleno (4/0/0/0)

3. Informace o probíhajícím soudním jednání a uzavření smlouvy o poskytování právních služeb
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0543/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (4)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...