14. Prodej pozemku parc.č. 4306/26 ulice Žlebská o výměře 324m2

14. Prodej pozemku parc.č. 4306/26 ulice Žlebská o výměře 324m2

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0553/24
Předkladatel: Samec Milan
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/37/0553/24

37. Rada městské části
ze dne 16.01.2024

Prodej pozemku parc.č. 4306/26 ulice Žlebská o výměře 324m2

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/37/0553/24

1. bere na vědomí

zápis ze schůze Společenství vlastníků bytů Žlebská 1617, 1618, 1619, IČO: 26732700, ze dne 28.11.2023, kde SVJ v bodě 13 schválilo odkup pozemku parc.č. 4306/26, k.ú. Újezd nad Lesy, v ul. Žlebská, o výměře 324m2, za cenu 390.000,-Kč

0

2. schvaluje

zveřejnění záměru o prodeji pozemku parc.č. 4306/26, k. ú. Újezd nad Lesy, v ul. Žlebská, o výměře 324m2, za cenu 390.000,-Kč dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

0

3. pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem záměru dle bodu 2 tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 31.01.2024

0

4. ukládá

vedoucímu odboru majetku a investic zajistit zveřejnění záměru dle bodu 2 tohoto usnesení 

Zodpovídá: Ing. Luboš Kubina, vedoucí odboru majetku a investic

Termín plnění: 31.01.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

14. Prodej pozemku parc.č. 4306/26 ulice Žlebská o výměře 324m2
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0553/24
Předkladatel: Samec Milan

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...