11. Výzva k podání informace ohledně souhlasu se zastavením exekucí

11. Výzva k podání informace ohledně souhlasu se zastavením exekucí

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0551/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/37/0551/24

37. Rada městské části
ze dne 16.01.2024

Výzva k podání informace ohledně souhlasu se zastavením exekucí

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/37/0551/24

1. bere na vědomí

 1. Výzvy soudního exekutora JUDr. Ondřeje Hanáka Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Malátova č.p. 645/18, Praha k podání informace ohledně souhlasu se zastavením exekuce, a to:

  0

 2. č.j. 147 EX 248/17-102 ze dne 21. 12. 2023,

  0

 3. č.j. 147 EX 122/17-68 ze dne 21. 12. 2023,

  0

 4. č.j. 147 EX 903/16-101 ze dne 21. 12. 2023,

  0

 5. č.j. 147 EX 897/16-83 ze dne 21. 12. 2023.

  0

2. nesouhlasí

 1. se zastavením exekuce, ke které byl soudní exekutor JUDr. Ondřej Hanák Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Malátova č.p. 645/18, Praha pověřen pověřením Okresního soudu Praha - západ ze dne 29.03.2017, č.j. 206 EXE 5664/2017,

  0

 2. se zastavením exekuce, ke které byl soudní exekutor JUDr. Ondřej Hanák Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Malátova č.p. 645/18, Praha pověřen pověřením Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 28.02.2017, č.j. 78 EXE 794/2017-12,

  0

 3. se zastavením exekuce, ke které byl soudní exekutor JUDr. Ondřej Hanák Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Malátova č.p. 645/18, Praha pověřen pověřením Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 08.07.2016, č.j. 75 EXE 5089/2016-12.

  0

 4. se zastavením exekuce, ke které byl soudní exekutor JUDr. Ondřej Hanák Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Malátova č.p. 645/18, Praha pověřen pověřením Okresním soudem Praha-východ ze dne 29.06.2016, č.j. 27 EXE 1882/2016-13.

  0

3. ukládá

vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby, informovat soudního exekutora JUDr. Ondřej Hanák Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, se sídlem Malátova č.p. 645/18, Praha v souladu s bodem 2. tohoto usnesení a zajistit úhradu nákladů pro pokračování v exekucích, dle přijatého usnesení

Zodpovídá: Jaroslava Bendová, vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby

Termín plnění: 19.01.2024

0


Usnesení - Schváleno (4/0/1/0)

11. Výzva k podání informace ohledně souhlasu se zastavením exekucí
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0551/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...