16. Žádost pojišťovny 211 o umístění prezentačního stánku na akci Den Zdravé Země dne 22.4.2024

16. Žádost pojišťovny 211 o umístění prezentačního stánku na akci Den Zdravé Země dne 22.4.2024

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0555/24
Předkladatel: Motejlová Alena, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/37/0555/24

37. Rada městské části
ze dne 16.01.2024

Žádost pojišťovny 211 o umístění prezentačního stánku na akci Den Zdravé Země dne 22.4.2024

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/37/0555/24

1. bere na vědomí

žádost pojišťovny MV ČR (211) na umístění 1x prezentačního stánku a 2x banner ve tvaru muších křídel za finanční odměnu dle OBJ č. 2023 - PFM - 12-0496

 

 

 

0

2. schvaluje

žádost pojišťovny MV ČR (211) na umístění 1x prezentačního stánku a 2x banner ve tvaru muších křídel za finanční odměnu dle OBJ č. 2023 - PFM - 12-0496

 

 

 

 

 

 

 

0

3. pověřuje

vedoucí odboru vedlejší hospodářské činnosti přijmutím OBJ č. 2023 - PFM - 12-0496 a následnou fakturací na základě provedeného plnění

Zodpovídá: Jaroslava Bendová, vedoucí odboru VHČ, správy bytů a údržby

Termín plnění: 31.01.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

16. Žádost pojišťovny 211 o umístění prezentačního stánku na akci Den Zdravé Země dne 22.4.2024
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0555/24
Předkladatel: Motejlová Alena, Ing.

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...