5. Přezkum hospodaření MČ Praha 21 za rok 2024

5. Přezkum hospodaření MČ Praha 21 za rok 2024

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0545/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/37/0545/24

37. Rada městské části
ze dne 16.01.2024

Přezkum hospodaření MČ Praha 21 za rok 2024

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/37/0545/24

1. schvaluje

podání žádosti Magistrátu hl. města Prahy o provedení přezkumu hospodaření MČ Praha 21 za rok 2024

0

2. ukládá

Jiřímu Hardtovi, pověřenému výkonem činností tajemníka zaslat žádost o provedení přezkumu hospodaření za rok 2024 za MČ Praha 21 na Magistrát hlavního města Prahy, odbor kontrolních činností

Zodpovídá: Jiří Hardt, pověřen výkonem činností tajemníka

Termín plnění: 01.03.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

5. Přezkum hospodaření MČ Praha 21 za rok 2024
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/37/0545/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...