40. RMČ

40. RMČ

Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 27. 2. 2024 9:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Kontrola plnění úkolů
Číslo usnesení
RMČ/40/0592/24
Stav
Předkladatel
Kartousová Dana
Poř. číslo
2.
Jednání
Plnění rozpočtu za 1. až 4. čtvrtletí 2023 MČ Praha 21.
Číslo usnesení
RMČ/40/0593/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
3.
Jednání
Přehled kontrol 2023
Číslo usnesení
RMČ/40/0594/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
4.
Jednání
Roční zpráva o poskytnutých dotacích za rok 2023
Číslo usnesení
RMČ/40/0595/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
5.
Jednání
Nebytové prostory v domě č. p. 2300, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Staroújezdská, Praha 9 - DDM
Číslo usnesení
RMČ/40/0596/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
6.
Jednání
Pravidla pro poskytování dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu
Číslo usnesení
RMČ/40/0597/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
7.
Jednání
Smlouva o dodávce a odvádění odpadních vod - odběrné místo Staroújezdská 2788
Číslo usnesení
RMČ/40/0598/24
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
8.
Jednání
Prodej pozemku parc.č.4306/26 ulice Žlebská o výměře 324m2
Číslo usnesení
RMČ/40/0599/24
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
9.
Jednání
Prodej pozemku parc.č.4306/4 ulice Miletická o výměře 462m2
Číslo usnesení
RMČ/40/0600/24
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
10.
Jednání
Výsledek poptávkového řízení na realizaci VZMR „Oprava části střechy divadelního sálu MZŠ Staroklánovická 230“
Číslo usnesení
RMČ/40/0601/24
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
11.
Jednání
Opravy v exteriéru MZŠ Polesná - vícepráce
Číslo usnesení
RMČ/40/0602/24
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
12.
Jednání
Schválení odpisových plánů příspěvkových organizací MČ Praha 21 na rok 2024
Číslo usnesení
RMČ/40/0603/24
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
13.
Jednání
Redakční rada Újezdského zpravodaje - zápis ze dne 21.2.2024
Číslo usnesení
RMČ/40/0604/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
14.
Jednání
Zápis z jednání č. 1 Komise životního prostředí ze dne 19.02.2024
Číslo usnesení
RMČ/40/0605/24
Stav
Předkladatel
Skalníková Andrea, Mgr.
Poř. číslo
15.
Jednání
Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 18.3.2024
Číslo usnesení
RMČ/40/0606/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
16.
Jednání
Zápis z jednání č. 11 Dopravní komise ze dne 24.01.2024
Číslo usnesení
RMČ/40/0607/24
Stav
Předkladatel
Hardt Jiří
40. RMČ
Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 27. 2. 2024 9:00

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...