1. Kontrola plnění úkolů

1. Kontrola plnění úkolů

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/40/0592/24
Předkladatel: Kartousová Dana
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/40/0592/24

40. Rada městské části
ze dne 27.02.2024

Kontrola plnění úkolů

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/40/0592/24

1. bere na vědomí

kontrolu plnění úkolů v intencích jednání rady 

0

2. schvaluje

prodloužení termínu u úkolu:

Uk/00010/2024/RMČ - Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MČ a CETIN, ul. Velimská - prodlení z protistrany - do 26.3.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

1. Kontrola plnění úkolů
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/40/0592/24
Předkladatel: Kartousová Dana

Přílohy (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...