7. Smlouva o dodávce a odvádění odpadních vod - odběrné místo Staroújezdská 2788

7. Smlouva o dodávce a odvádění odpadních vod - odběrné místo Staroújezdská 2788

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/40/0598/24
Předkladatel: Samec Milan
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/40/0598/24

40. Rada městské části
ze dne 27.02.2024

Smlouva o dodávce a odvádění odpadních vod - odběrné místo Staroújezdská 2788

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/40/0598/24

1. bere na vědomí

- informaci o odběru vody a odvádění odpadních vod z pozemku parc. č. 500, k. ú. Újezd nad Lesy, jehož součástí je stavba č.p.2788

- návrh na uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod

0

2. schvaluje

uzavření smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod se společností Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 25656635, dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

0

3. pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem smlouvy dle bodu 2 tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 01.03.2024

0


Usnesení - Schváleno (4/0/1/0)

7. Smlouva o dodávce a odvádění odpadních vod - odběrné místo Staroújezdská 2788
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/40/0598/24
Předkladatel: Samec Milan

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...