9. Prodej pozemku parc.č.4306/4 ulice Miletická o výměře 462m2

9. Prodej pozemku parc.č.4306/4 ulice Miletická o výměře 462m2

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/40/0600/24
Předkladatel: Samec Milan
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/40/0600/24

40. Rada městské části
ze dne 27.02.2024

Prodej pozemku parc.č.4306/4 ulice Miletická o výměře 462m2

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/40/0600/24

1. bere na vědomí

- informace o zveřejnění záměru na prodej pozemku parc.č.4306/4 o výměře 462m2v k.ú. Újezd nad Lesy. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce MČ Praha 21 v termínu 16.11. - 4.12.2023

- návrh kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č.4306/4 o výměře 462mv ulici Miletická k.ú. Újezd nad Lesy za cenu 560.000,-Kč dle znaleckého posudku č. 4839 44/2022 

 

0

2. souhlasí

se záměrem prodeje pozemku parc.č.4306/4 o výměře 462m2v k.ú. Újezd nad Lesy a s návrhem uzavření kupní smlouvy parc.č. 4306/4 o výměře 462m2 v ulici Miletická v k.ú. Újezd nad Lesy za cenu  560.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 4839 44/2022

0

3. ukládá

radnímu MČ Praha 21 Milanu Samcovi předložit Zastupitelstvu městské části Praha 21 k projednání kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 4306/4 o výměře 462m2 v ulici Miletická v k.ú. Újezd nad Lesy za cenu  560.000,- Kč dle znaleckého posudku č. 4839 44/2022

Zodpovídá: Milan Samec, radní MČ Praha 21

Termín plnění: 18.03.2024

0


Usnesení - Schváleno (4/0/1/0)

9. Prodej pozemku parc.č.4306/4 ulice Miletická o výměře 462m2
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/40/0600/24
Předkladatel: Samec Milan

Přílohy (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...