5. Nebytové prostory v domě č. p. 2300, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Staroújezdská, Praha 9 - DDM

5. Nebytové prostory v domě č. p. 2300, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Staroújezdská, Praha 9 - DDM

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/40/0596/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/40/0596/24

40. Rada městské části
ze dne 27.02.2024

Nebytové prostory v domě č. p. 2300, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Staroújezdská, Praha 9 - DDM

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/40/0596/24

1. bere na vědomí

informaci ohledně užívání budovy č. p. 2300, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Staroújezdská, Praha 9.

0

2. revokuje

své usnesení č. RMČ/35/0512/23 ze dne 5. 12. 2023

0

3. schvaluje

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 2300, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Staroújezdská, Praha 9 s nájemcem Dům děti a mládeže Praha 10 – Dům UM, IČO: 45241945 ze dne 1. 8. 2016 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

0

4. ukládá

starostovi podepsat dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 2300, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Staroújezdská, Praha 9 v souladu s bodem 3) tohoto usnesení.

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 29.03.2024

0


Usnesení - Schváleno (4/0/1/0)

5. Nebytové prostory v domě č. p. 2300, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Staroújezdská, Praha 9 - DDM
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/40/0596/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...