8. Prodej pozemku parc.č.4306/26 ulice Žlebská o výměře 324m2

8. Prodej pozemku parc.č.4306/26 ulice Žlebská o výměře 324m2

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/40/0599/24
Předkladatel: Samec Milan
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/40/0599/24

40. Rada městské části
ze dne 27.02.2024

Prodej pozemku parc.č.4306/26 ulice Žlebská o výměře 324m2

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/40/0599/24

1. bere na vědomí

- informace o zveřejnění záměru na prodej pozemku parc.č. 4306/26 o výměře 324m2 v ulici Žlebská, k.ú. Újezd nad Lesy. Záměr prodeje byl vyvěšen na úřední desce MČ Praha 21 v termínu 29.01.2024-15.02.2024

- návrh kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 4306/26 o výměře 324mv ulici Žlebská , k.ú. Újezd nad Lesy za cenu 390.000,-Kč dle znaleckého posudku č.4840 45/2022   

 

0

2. souhlasí

se záměrem prodeje pozemku  parc.č. 4306/26 o výměře 324mv ulici Žlebská v k.ú. Újezd nad Lesy a s návrhem uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc.č. 4306/26 o výměře 324mv ulici Žlebská , k.ú. Újezd nad Lesy za cenu 390.000,-Kč dle znaleckého posudku č.4840 45/2022   

0

3. ukládá

radnímu MČ Praha 21 Milanu Samcovi předložit Zastupitelstvu městské části Praha 21 k projednání kupní smlouvu na prodej pozemku parc.č. 4306/26 o výměře 324mv ulici Žlebská v k.ú. Újezd nad Lesy za cenu 390.000,-Kč dle znaleckého posudku č.4840 45/2022 

Zodpovídá: Milan Samec, radní MČ Praha 21

Termín plnění: 18.03.2024

0


Usnesení - Schváleno (4/0/1/0)

8. Prodej pozemku parc.č.4306/26 ulice Žlebská o výměře 324m2
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/40/0599/24
Předkladatel: Samec Milan

Přílohy (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...