15. Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 18.3.2024

15. Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 18.3.2024

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/40/0606/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/40/0606/24

40. Rada městské části
ze dne 27.02.2024

Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 18.3.2024

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/40/0606/24

1. bere na vědomí

program jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 dle předloženého návrhu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení

0

2. souhlasí

s doplněním programu o body z dalších jednání RMČ do doby konání Zastupitelstva MČ Praha 21

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

15. Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 18.3.2024
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/40/0606/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...