13. Redakční rada Újezdského zpravodaje - zápis ze dne 21.2.2024

13. Redakční rada Újezdského zpravodaje - zápis ze dne 21.2.2024

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/40/0604/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/40/0604/24

40. Rada městské části
ze dne 27.02.2024

Redakční rada Újezdského zpravodaje - zápis ze dne 21.2.2024

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/40/0604/24

bere na vědomí

zápis z Redakční rady Újezdského zpravodaje ze dne 21.2.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

13. Redakční rada Újezdského zpravodaje - zápis ze dne 21.2.2024
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/40/0604/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...