2. Plnění rozpočtu za 1. až 4. čtvrtletí 2023 MČ Praha 21.

2. Plnění rozpočtu za 1. až 4. čtvrtletí 2023 MČ Praha 21.

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/40/0593/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/40/0593/24

40. Rada městské části
ze dne 27.02.2024

Plnění rozpočtu za 1. až 4. čtvrtletí 2023 MČ Praha 21.

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/40/0593/24

1. bere na vědomí

předložený materiál Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. až 4. čtvrtletí 2023 včetně příloh.

0

2. souhlasí

s materiálem Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. až 4. čtvrtletí 2023 včetně příloh.

0

3. ukládá

starostovi MČ Praha 21 předložit materiál Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 21 za 1. až 4. čtvrtletí 2023 včetně příloh ke schválení na nejbližší jednání zastupitelstva MČ Praha 21.

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 18.03.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

2. Plnění rozpočtu za 1. až 4. čtvrtletí 2023 MČ Praha 21.
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/40/0593/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...