16. Zápis z jednání č. 11 Dopravní komise ze dne 24.01.2024

16. Zápis z jednání č. 11 Dopravní komise ze dne 24.01.2024

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/40/0607/24
Předkladatel: Hardt Jiří
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/40/0607/24

40. Rada městské části
ze dne 27.02.2024

Zápis z jednání č. 11 Dopravní komise ze dne 24.01.2024

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/40/0607/24

bere na vědomí

zápis z jednání č. 11 Dopravní komise ze dne 24.01.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

16. Zápis z jednání č. 11 Dopravní komise ze dne 24.01.2024
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/40/0607/24
Předkladatel: Hardt Jiří

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...