14. Zápis z jednání č. 1 Komise životního prostředí ze dne 19.02.2024

14. Zápis z jednání č. 1 Komise životního prostředí ze dne 19.02.2024

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/40/0605/24
Předkladatel: Skalníková Andrea, Mgr.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/40/0605/24

40. Rada městské části
ze dne 27.02.2024

Zápis z jednání č. 1 Komise životního prostředí ze dne 19.02.2024

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/40/0605/24

bere na vědomí

zápis z jednání č. 1 Komise životního prostředí ze dne 19.02.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

14. Zápis z jednání č. 1 Komise životního prostředí ze dne 19.02.2024
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/40/0605/24
Předkladatel: Skalníková Andrea, Mgr.

Přílohy (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...