11. Opravy v exteriéru MZŠ Polesná - vícepráce

11. Opravy v exteriéru MZŠ Polesná - vícepráce

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/40/0602/24
Předkladatel: Samec Milan
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/40/0602/24

40. Rada městské části
ze dne 27.02.2024

Opravy v exteriéru MZŠ Polesná - vícepráce

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/40/0602/24

1. bere na vědomí

navrhované vícepráce při realizaci  "Opravy v exteriéru MZŠ Polesná"

0

2. schvaluje

navrhované vícepráce při realizaci  "Opravy v exteriéru MZŠ Polesná"

0

3. ukládá

odboru majetku uzavřít objednávku na vícepráce při realizaci  "Opravy v exteriéru MZŠ Polesná" 

0


Usnesení - Schváleno (4/0/1/0)

11. Opravy v exteriéru MZŠ Polesná - vícepráce
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/40/0602/24
Předkladatel: Samec Milan

Přílohy (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...