4. Roční zpráva o poskytnutých dotacích za rok 2023

4. Roční zpráva o poskytnutých dotacích za rok 2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/40/0595/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/40/0595/24

40. Rada městské části
ze dne 27.02.2024

Roční zpráva o poskytnutých dotacích za rok 2023

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/40/0595/24

bere na vědomí

roční zprávu o poskytnutých dotacích za rok 2023 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

 

 

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

4. Roční zpráva o poskytnutých dotacích za rok 2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/40/0595/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...