6. Pravidla pro poskytování dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu

6. Pravidla pro poskytování dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/40/0597/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/40/0597/24

40. Rada městské části
ze dne 27.02.2024

Pravidla pro poskytování dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/40/0597/24

1. bere na vědomí

návrh starosty na podání žádostí o investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy pro MČ HMP v kap. 10 v roce 2024 v prioritách 1-3 dle přílohy č. 3

0

2. schvaluje

návrh starosty na podání žádostí o investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy pro MČ HMP v kap. 10 v roce 2024 v prioritách 1-3 dle přílohy č. 3

0

3. pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem žádostí o investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy z rezervy pro MČ HMP v kap. 10 v roce 2024 dle bodu 2 tohoto usnesení

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 28.02.2024

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

6. Pravidla pro poskytování dotací z investiční rezervy pro MČ ve schváleném rozpočtu
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/40/0597/24
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...