10. Výsledek poptávkového řízení na realizaci VZMR „Oprava části střechy divadelního sálu MZŠ Staroklánovická 230“

10. Výsledek poptávkového řízení na realizaci VZMR „Oprava části střechy divadelního sálu MZŠ Staroklánovická 230“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/40/0601/24
Předkladatel: Samec Milan
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/40/0601/24

40. Rada městské části
ze dne 27.02.2024

Výsledek poptávkového řízení na realizaci VZMR „Oprava části střechy divadelního sálu MZŠ Staroklánovická 230“

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/40/0601/24

1. bere na vědomí

výsledek poptávkového řízení na realizaci VZMR  „Oprava části střechy divadelního sálu MZŠ Staroklánovická 230“.

0

2. schvaluje

výsledek poptávkového řízení na realizaci VZMR  „Oprava části střechy divadelního sálu MZŠ Staroklánovická 230“.

0

3. schvaluje

uzavření smlouvy o dílo na realizaci VZMR  „Oprava části střechy divadelního sálu MZŠ Staroklánovická 230“ se společností S com ENERGO s.r.o., IČ 24761923

0

4. pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem smlouvy o dílo na realizaci VZMR  Oprava části střechy divadelního sálu MZŠ Staroklánovická 230“ se společností S com ENERGO s.r.o., IČ 24761923

Zodpovídá: Ing. Luboš Kubina, vedoucí odboru majetku a investic

Termín plnění: 01.03.2024

0


Usnesení - Schváleno (4/0/1/0)

10. Výsledek poptávkového řízení na realizaci VZMR „Oprava části střechy divadelního sálu MZŠ Staroklánovická 230“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/40/0601/24
Předkladatel: Samec Milan

Přílohy (1)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...