35. RMČ

35. RMČ

Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 5. 12. 2023 9:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Kontrola plnění úkolů
Číslo usnesení
RMČ/35/0509/23
Stav
Předkladatel
Kartousová Dana
Poř. číslo
2.
Jednání
Dodatek č. 3 ke smlouvě o servisním pronájmu čistících rohoží v budově Úřadu MČ Praha 21
Číslo usnesení
RMČ/35/0510/23
Stav
Předkladatel
Hardt Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
Pravidla pro spolupráci s investory za účelem rozvoje veřejné infrastruktury městské části Praha 21
Číslo usnesení
RMČ/35/0511/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
4.
Jednání
Nebytové prostory v domě č. p. 2300, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Staroújezdská, Praha 9 - DDM
Číslo usnesení
RMČ/35/0512/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
5.
Jednání
Servisní smlouva - spisová služba ICZ e-spis
Číslo usnesení
RMČ/35/0513/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
6.
Jednání
Servisní smlouva - IS ICZ DESA
Číslo usnesení
RMČ/35/0514/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
7.
Jednání
Participativní rozpočet MČ Praha 21 pro rok 2024 / Návrh pravidel
Číslo usnesení
RMČ/35/0515/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
8.
Jednání
Návrh na změnu Jednacího řádu ZMČ Praha 21
Číslo usnesení
RMČ/35/0516/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
9.
Jednání
Prodej části pozemku parc. č. 2752/4 v k.ú. Újezd nad Lesy o výměře 2m2
Číslo usnesení
RMČ/35/0517/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
10.
Jednání
Koncepce dopravy a pohybu cyklistů v MČ Praha 21
Číslo usnesení
RMČ/35/0518/23
Stav
Předkladatel
Koza Richard, Ing.
Poř. číslo
11.
Jednání
Schválení přijetí účelových finančních darů od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. za účelem zajištění obědů pro žáky Masarykovy základní školy na školní rok 2023/2024
Číslo usnesení
RMČ/35/0519/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
12.
Jednání
Schválení aktualizovaného odpisového plánu MZŠ Polesná na rok 2023
Číslo usnesení
RMČ/35/0520/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
13.
Jednání
Schválení rozpočtů zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21 na rok 2024
Číslo usnesení
RMČ/35/0521/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
14.
Jednání
Schválení střednědobých výhledů rozpočtu zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21 na roky 2025-2027
Číslo usnesení
RMČ/35/0522/23
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
15.
Jednání
Zápis z 9. jednání Komise územního rozvoje dne 13.11.2023
Číslo usnesení
RMČ/35/0523/23
Stav
Předkladatel
Pillerová Markéta, Ing.
Poř. číslo
16.
Jednání
Zápis z jednání č. 5 Komise životního prostředí ze den 21.09.2023
Číslo usnesení
RMČ/35/0524/23
Stav
Předkladatel
Skalníková Andrea, Mgr.
Poř. číslo
17.
Jednání
Zřízení Komise kultury, participace a Zdravé městské části (KPZ)
Číslo usnesení
RMČ/35/0525/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
18.
Jednání
Návrh programu jednání Zastupitelstva MČ Praha 21 konaného dne 18.12.2023
Číslo usnesení
RMČ/35/0526/23
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
19.
Jednání
Záměr poptávkového řízení na realizaci VZMR „Propojení úřadu MČ Praha 21 s budovou policie ve 2.NP a ve 3.NP“
Číslo usnesení
RMČ/35/0527/23
Stav
Předkladatel
Samec Milan
Poř. číslo
20.
Jednání
Pojištění pracovního stroje HUSQVARNA RIDER P525DX
Číslo usnesení
RMČ/35/0528/23
Stav
Předkladatel
Hardt Jiří
35. RMČ
Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 5. 12. 2023 9:00

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...