7. Participativní rozpočet MČ Praha 21 pro rok 2024 / Návrh pravidel

7. Participativní rozpočet MČ Praha 21 pro rok 2024 / Návrh pravidel

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/35/0515/23
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/35/0515/23

35. Rada městské části
ze dne 05.12.2023

Participativní rozpočet MČ Praha 21 pro rok 2024 / Návrh pravidel

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/35/0515/23

1. bere na vědomí

záměr přípravy 5. ročníku participativního rozpočtu v roce 2024 v Praze 21,
s vyčleněním částky Kč 3 000 000,-

0

2. bere na vědomí

návrh pravidel participativního rozpočtu MČ Praha 21

0

3. souhlasí

s realizací 5. ročníku participativního rozpočtu v roce 2024 v Praze 21 a vyčlenění částky 3 miliony Kč v rozpočtu MČ Praha 21 pro rok 2024

0

4. schvaluje

zahájení přípravy 5. ročníku participativního rozpočtu

Zodpovídá: DiS. Helena Gryčová, vedoucí odboru školství a kultury

Termín plnění: 22.12.2023

0

5. schvaluje

pravidla participativního rozpočtu MČ Praha 21

0

6. ukládá

starostovi Ing. Michalu Hazdrovi zadat realizaci participativního rozpočtu MČ Praha 21 dle schválených pravidel

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 15.12.2023

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

7. Participativní rozpočet MČ Praha 21 pro rok 2024 / Návrh pravidel
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/35/0515/23
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...