17. Zřízení Komise kultury, participace a Zdravé městské části (KPZ)

17. Zřízení Komise kultury, participace a Zdravé městské části (KPZ)

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/35/0525/23
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/35/0525/23

35. Rada městské části
ze dne 05.12.2023

Zřízení Komise kultury, participace a Zdravé městské části (KPZ)

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/35/0525/23

1. bere na vědomí

potřebu zřízení nové Komise kultury, participace a Zdravé městské části

 

 

0

2. bere na vědomí

návrh na jmenování členů Komise kultury, participace a Zdravé městské části ve složení:

Členové komise:
- Mgr. Libor Skala
- Ing. Patrik Bláha
- Veronika Boháčová 
- Iva Taške

Předseda: Petr Duchek
Tajemník: Ing. Alena Majerová

 

 

 

 

0

3. souhlasí

se zřízením nové Komise Kultury, Participace a Zdravé městské části

 

 

 

0

4. jmenuje

Členy komise:
- Mgr. Libor Skala
- Ing. Patrik Bláha
- Veronika Boháčová 
- Iva Taške

Předseda: Petr Duchek
Tajemník: Ing. Alena Majerová

 

 

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

17. Zřízení Komise kultury, participace a Zdravé městské části (KPZ)
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/35/0525/23
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...