4. Nebytové prostory v domě č. p. 2300, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Staroújezdská, Praha 9 - DDM

4. Nebytové prostory v domě č. p. 2300, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Staroújezdská, Praha 9 - DDM

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/35/0512/23
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/35/0512/23

35. Rada městské části
ze dne 05.12.2023

Nebytové prostory v domě č. p. 2300, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Staroújezdská, Praha 9 - DDM

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/35/0512/23

1. bere na vědomí

informaci ohledně užívání budovy č. p. 2300, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Staroújezdská, Praha 9.

0

2. schvaluje

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 2300, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Staroújezdská, Praha 9 s nájemcem Dům děti a mládeže Praha 10 – Dům UM, IČO: 45241945, nájem na dobu určitou do 30. 6. 2034, nájemné ve výši 896 054,-Kč/rok dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

0

3. ukládá

starostovi podepsat smlouvu o nájmu nebytových prostor v domě č. p. 2300, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Staroújezdská, Praha 9 v souladu s bodem 2) tohoto usnesení.

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 31.12.2023

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

4. Nebytové prostory v domě č. p. 2300, k. ú. Újezd nad Lesy, ulice Staroújezdská, Praha 9 - DDM
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/35/0512/23
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...