10. Koncepce dopravy a pohybu cyklistů v MČ Praha 21

10. Koncepce dopravy a pohybu cyklistů v MČ Praha 21

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/35/0518/23
Předkladatel: Koza Richard, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/35/0518/23

35. Rada městské části
ze dne 05.12.2023

Koncepce dopravy a pohybu cyklistů v MČ Praha 21

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/35/0518/23

1. bere na vědomí

předložený návrh Koncepce dopravy a pohybu cyklistů v MČ Praha 21

0

2. souhlasí

s návrhem Koncepce dopravy a pohybu cyklistů v MČ Praha 21

0

3. ukládá

místostarostovi MČ Praha 21 Ing. Richardu Kozovi předložit návrh Koncepce dopravy a pohybu cyklistů v MČ Praha 21 na jednání příštího Zastupitelstva MČ Praha 21

Zodpovídá: Ing. Richard Koza, místostarosta MČ Praha 21

Termín plnění: 18.12.2023

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

10. Koncepce dopravy a pohybu cyklistů v MČ Praha 21
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/35/0518/23
Předkladatel: Koza Richard, Ing.

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...