9. Prodej části pozemku parc. č. 2752/4 v k.ú. Újezd nad Lesy o výměře 2m2

9. Prodej části pozemku parc. č. 2752/4 v k.ú. Újezd nad Lesy o výměře 2m2

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/35/0517/23
Předkladatel: Samec Milan
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/35/0517/23

35. Rada městské části
ze dne 05.12.2023

Prodej části pozemku parc. č. 2752/4 v k.ú. Újezd nad Lesy o výměře 2m2

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/35/0517/23

1. bere na vědomí

- informaci o průběhu řízení o převodu části pozemku parc. č. 2752/4 v k. ú. Újezd nad Lesy o velikosti 2 m2, která je vyznačena v geometrickém plánu č. 3888-18/2023

- informaci o zveřejnění záměru na prodej části pozemku parc. č. 2752/4, k. ú. Újezd nad Lesy, o výměře 2 m2, která je dle geometrického plánu č. 3888-18/2023 nově označena parc. č. 2752/6, a to na úřední desce městské části Praha 21 v termínu od 16.11.2023 do 4.12.2023.

- návrh kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 2752/4 o velikosti 2 m2, která je vyznačena v geometrickém plánu č. 3888-18/2023, za kupní cenu v celkové výši 25.600,- Kč

0

2. ukládá

starostovi MČ Praha 21 předložit Zastupitelstvu městské části Praha 21 k projednání návrh na uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku parc.č. 2752/4 o velikosti 2 m2, která je vyznačena v geometrickém plánu č. 3888-18/2023, za kupní cenu v celkové výši 25.600,- Kč

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 18.12.2023

0


Usnesení - Schváleno (4/0/1/0)

9. Prodej části pozemku parc. č. 2752/4 v k.ú. Újezd nad Lesy o výměře 2m2
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/35/0517/23
Předkladatel: Samec Milan

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...