15. Zápis z 9. jednání Komise územního rozvoje dne 13.11.2023

15. Zápis z 9. jednání Komise územního rozvoje dne 13.11.2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/35/0523/23
Předkladatel: Pillerová Markéta, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/35/0523/23

35. Rada městské části
ze dne 05.12.2023

Zápis z 9. jednání Komise územního rozvoje dne 13.11.2023

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/35/0523/23

bere na vědomí

zápis z 9. jednání Komise územního rozvoje ze dne 13.11.2023

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

15. Zápis z 9. jednání Komise územního rozvoje dne 13.11.2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/35/0523/23
Předkladatel: Pillerová Markéta, Ing.

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...