20. Pojištění pracovního stroje HUSQVARNA RIDER P525DX

20. Pojištění pracovního stroje HUSQVARNA RIDER P525DX

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/35/0528/23
Předkladatel: Hardt Jiří
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/35/0528/23

35. Rada městské části
ze dne 05.12.2023

Pojištění pracovního stroje HUSQVARNA RIDER P525DX

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/35/0528/23

1. bere na vědomí

návrh na uzavření pojistné smlouvy pracovního stroje HUSQVARNA RIDER P525DX

0

2. schvaluje

uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, sídlo: Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, IČ: 47116617 dle přílohy č.01

0

3. pověřuje

starostu MČ Praha 21 Ing. Michala Hazdru podpisem pojistné smlouvy na pojištění pracovního stroje HUSQVARNA RIDER P525DX

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 15.12.2023

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

20. Pojištění pracovního stroje HUSQVARNA RIDER P525DX
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/35/0528/23
Předkladatel: Hardt Jiří

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...