11. Schválení přijetí účelových finančních darů od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. za účelem zajištění obědů pro žáky Masarykovy základní školy na školní rok 2023/2024

11. Schválení přijetí účelových finančních darů od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. za účelem zajištění obědů pro žáky Masarykovy základní školy na školní rok 2023/2024

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/35/0519/23
Předkladatel: Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/35/0519/23

35. Rada městské části
ze dne 05.12.2023

Schválení přijetí účelových finančních darů od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. za účelem zajištění obědů pro žáky Masarykovy základní školy na školní rok 2023/2024

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/35/0519/23

1. bere na vědomí

  • informaci o uzavírání darovacích smluv v rámci projektu „Obědy pro děti“ se společností WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.,
  • vzor darovací smlouvy na finanční dar mezi WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČO: 24231509, se sídlem Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4 a Masarykova základní škola, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690, IČO: 47608579, za účelem zajištění obědů pro žáky školy,

 

0

2. schvaluje

přijetí účelových finančních darů od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., IČO: 24231509, za účelem úhrady obědů pro žáky Masarykovy základní školy, Praha 9 – Újezd nad Lesy, Polesná 1690, IČO: 47608579, a to na školní rok 2023/2024 do celkové výše 500 000,- Kč.

 

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

11. Schválení přijetí účelových finančních darů od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. za účelem zajištění obědů pro žáky Masarykovy základní školy na školní rok 2023/2024
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/35/0519/23
Předkladatel: Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...