14. Schválení střednědobých výhledů rozpočtu zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21 na roky 2025-2027

14. Schválení střednědobých výhledů rozpočtu zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21 na roky 2025-2027

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/35/0522/23
Předkladatel: Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/35/0522/23

35. Rada městské části
ze dne 05.12.2023

Schválení střednědobých výhledů rozpočtu zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21 na roky 2025-2027

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/35/0522/23

1. bere na vědomí

střednědobé výhledy rozpočtu na roky 2025-2027 zřízených příspěvkových organizací v přílohách tohoto materiálu:

  • 1. Mateřská škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Čentická 2222, IČO: 49371665,
  • Mateřská škola Sedmikráska, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Lišická 1502, IČO: 49367820,
  • Mateřská škola Rohožník, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Žárovická 1653, IČO: 63832372,
  • Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Čentická 2856, IČO: 75113961,
  • Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690, IČO: 47608579,

 

0

2. schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2027 zřízené příspěvkové organizace 1. Mateřská škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Čentická 2222, IČO: 49371665, v předložené podobě v přiložené tabulce, která je přílohou č. 1,

0

3. schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2027 zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Sedmikráska, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Lišická 1502, IČO: 49367820, v předložené podobě v přiložené tabulce, která je přílohou č. 2,

0

4. schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2027 zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Rohožník, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Žárovická 1653, IČO: 63832372, v předložené podobě v přiložené tabulce, která je přílohou č. 3,

0

5. schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2027 zřízené příspěvkové organizace Mateřská škola Sluníčko, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Čentická 2856, IČO: 75113961, v předložené podobě v přiložené tabulce, která je přílohou č. 4,

0

6. schvaluje

střednědobý výhled rozpočtu na roky 2025-2027 zřízené příspěvkové organizace Masarykova základní škola, Praha 9 - Újezd nad Lesy, Polesná 1690, IČO: 47608579, v předložené podobě v přiložené tabulce, která je přílohou č. 5.

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

14. Schválení střednědobých výhledů rozpočtu zřízených příspěvkových organizací MČ Praha 21 na roky 2025-2027
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/35/0522/23
Předkladatel: Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...