8. Návrh na změnu Jednacího řádu ZMČ Praha 21

8. Návrh na změnu Jednacího řádu ZMČ Praha 21

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/35/0516/23
Předkladatel: Samec Milan
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/35/0516/23

35. Rada městské části
ze dne 05.12.2023

Návrh na změnu Jednacího řádu ZMČ Praha 21

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/35/0516/23

1. souhlasí

se změnou Jednacího řádu ZMČ Praha 21

0

2. ukládá

radnímu MČ Praha 21 panu Milanu Samcovi předložit návrh Jednacího řádu ZMČ Praha 21 na jednání Zastupitelstva MČ Praha 21

Zodpovídá: Milan Samec, radní MČ Praha 21

Termín plnění: 18.12.2023

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

8. Návrh na změnu Jednacího řádu ZMČ Praha 21
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/35/0516/23
Předkladatel: Samec Milan

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...