16. Zápis z jednání č. 5 Komise životního prostředí ze den 21.09.2023

16. Zápis z jednání č. 5 Komise životního prostředí ze den 21.09.2023

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/35/0524/23
Předkladatel: Skalníková Andrea, Mgr.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/35/0524/23

35. Rada městské části
ze dne 05.12.2023

Zápis z jednání č. 5 Komise životního prostředí ze den 21.09.2023

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/35/0524/23

bere na vědomí

zápis z jednání č. 5 Komise životního prostředí

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

16. Zápis z jednání č. 5 Komise životního prostředí ze den 21.09.2023
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/35/0524/23
Předkladatel: Skalníková Andrea, Mgr.

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...