19. Záměr poptávkového řízení na realizaci VZMR „Propojení úřadu MČ Praha 21 s budovou policie ve 2.NP a ve 3.NP“

19. Záměr poptávkového řízení na realizaci VZMR „Propojení úřadu MČ Praha 21 s budovou policie ve 2.NP a ve 3.NP“

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/35/0527/23
Předkladatel: Samec Milan
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/35/0527/23

35. Rada městské části
ze dne 05.12.2023

Záměr poptávkového řízení na realizaci VZMR „Propojení úřadu MČ Praha 21 s budovou policie ve 2.NP a ve 3.NP“

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/35/0527/23

1. bere na vědomí

záměr poptávkového řízení na realizaci VZMR „Propojení úřadu MČ Praha 21 s budovou policie ve 2.NP a ve 3.NP“.

0

2. schvaluje

záměr poptávkového řízení na realizaci VZMR „Propojení úřadu MČ Praha 21 s budovou policie ve 2.NP a ve 3.NP“.

0

3. ukládá

odboru majetku a investic zajistit realizaci poptávkového řízení na akci „Propojení úřadu MČ Praha 21 s budovou policie ve 2.NP a ve 3.NP“.

Zodpovídá: Ing. Luboš Kubina, vedoucí odboru majetku a investic

Termín plnění: 31.12.2023

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

19. Záměr poptávkového řízení na realizaci VZMR „Propojení úřadu MČ Praha 21 s budovou policie ve 2.NP a ve 3.NP“
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/35/0527/23
Předkladatel: Samec Milan

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...