6. Servisní smlouva - IS ICZ DESA

6. Servisní smlouva - IS ICZ DESA

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/35/0514/23
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/35/0514/23

35. Rada městské části
ze dne 05.12.2023

Servisní smlouva - IS ICZ DESA

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/35/0514/23

1. bere na vědomí

návrh na uzavření nové "Servisní smlouvy - IS ICZ DESA" se  společnosti ICZ a.s.

0

2. schvaluje

uzavření  "Servisní smlouvy - IS ICZ DESA" se  společnosti ICZ a.s. dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

0

3. pověřuje

starostu MČ Praha 21 podpisem "Servisní smlouvy - IS ICZ DESA" dle bodu 2 tohoto usnesení.

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 13.12.2023

0


Usnesení - Schváleno (3/0/2/0)

6. Servisní smlouva - IS ICZ DESA
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/35/0514/23
Předkladatel: Hazdra Michal, Ing.

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...