2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o servisním pronájmu čistících rohoží v budově Úřadu MČ Praha 21

2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o servisním pronájmu čistících rohoží v budově Úřadu MČ Praha 21

Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/35/0510/23
Předkladatel: Hardt Jiří
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21

Usnesení
RMČ/35/0510/23

35. Rada městské části
ze dne 05.12.2023

Dodatek č. 3 ke smlouvě o servisním pronájmu čistících rohoží v budově Úřadu MČ Praha 21

Rada městské části
k usnesení č. RMČ/35/0510/23

1. bere na vědomí

návrh dodatku č. 3 ke smlouvě o servisním pronájmu čistících rohoží se společností Lindström s.r.o., IČO 65411366, se sídlem Skandinávská 999, 267 53 Žebrák

0

2. schvaluje

dodatek č. 3 ke smlouvě o servisním pronájmu čistících rohoží
se společností Lindström s.r.o., IČO 65411366, se sídlem Skandinávská 999, 267 53 Žebrák

0

3. pověřuje

starostu MČ Praha 21 Ing. Michala Hazdru podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o servisním pronájmu čistících rohoží se společností Lindström s.r.o.,
se sídlem Skandinávská 999, 267 53 Žebrák

Zodpovídá: Ing. Michal Hazdra, starosta MČ Praha 21

Termín plnění: 15.12.2023

0


Usnesení - Schváleno (5/0/0/0)

2. Dodatek č. 3 ke smlouvě o servisním pronájmu čistících rohoží v budově Úřadu MČ Praha 21
Číslo návrhu:
Číslo usnesení: RMČ/35/0510/23
Předkladatel: Hardt Jiří

Přílohy (0)

Žádné podkladové materiály nejsou k dispozici.

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...