38. RMČ

38. RMČ

Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 30. 1. 2024 9:00
Poř. číslo
Předmět
Číslo usnesení
Stav
Předkladatel
Poř. číslo
1.
Jednání
Kontrola plnění úkolů
Číslo usnesení
RMČ/38/0563/24
Stav
Předkladatel
Kartousová Dana
Poř. číslo
2.
Jednání
Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
Číslo usnesení
RMČ/38/0564/24
Stav
Předkladatel
Hardt Jiří
Poř. číslo
3.
Jednání
Dodatek č. 13 k pojistné smlouvě č. 2734316707 - pojištění majetku a odpovědnosti
Číslo usnesení
RMČ/38/0565/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
4.
Jednání
Změna směrnice O schvalování účetní závěrky
Číslo usnesení
RMČ/38/0566/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
5.
Jednání
Veřejnosprávní kontroly ZŠ, MŠ
Číslo usnesení
RMČ/38/0567/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
6.
Jednání
Rozpočtová opatření č. 1 až č. 2: změny rozpočtu v roce 2024.
Číslo usnesení
RMČ/38/0568/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
7.
Jednání
Žádost o souhlas s přijetím účelového věcného daru pro MZŠ Polesná
Číslo usnesení
RMČ/38/0569/24
Stav
Předkladatel
Filipinská Lucie, Mgr., Ph.D.
Poř. číslo
8.
Jednání
Uzavření Smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 36/2, k. ú. Újezd nad Lesy
Číslo usnesení
RMČ/38/0570/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
9.
Jednání
Valorizace nájemného pro rok 2024 spojená s užíváním nebytových prostorů a pozemků
Číslo usnesení
RMČ/38/0571/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
10.
Jednání
Pronájem části pozemku parc. č. 3771/1, k. ú. Újezd nad Lesy
Číslo usnesení
RMČ/38/0572/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
11.
Jednání
Vyhodnocení poptávky na opravu bytové jednotky č. 1628/41 v domě č. p. 1628, ulice Žíšovská, Praha 9
Číslo usnesení
RMČ/38/0573/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
12.
Jednání
Vyhodnocení poptávky na opravu bytové jednotky č. 1609/24 v domě č. p. 1609, ulice Rohožnická, Praha 9
Číslo usnesení
RMČ/38/0574/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
13.
Jednání
Odpis pohledávky Food Service Praha s.r.o.
Číslo usnesení
RMČ/38/0575/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
Poř. číslo
14.
Jednání
Uzavření dodatku č. 2 k příkazní smlouvě č. nSIPO 01 – 88/2019
Číslo usnesení
RMČ/38/0576/24
Stav
Předkladatel
Hazdra Michal, Ing.
38. RMČ
Orgán: Rada městské části
Datum a čas jednání: 30. 1. 2024 9:00

Přílohy (2)

Vaše žádost se zakládá, prosím vyčkejte...